Troles en Pontevedra

Fotografías da man de Tony Wamsley no seu set en Flickr, Pontevedra Trolleybuses.

trole_pontevedra

Son fotografías do mes de maio de 1988 das liñas de transporte dos troles Pontevedra-Marín e Pontevedra-Alba, que só uns meses máis tarde, en agosto de 1989, desaparecerían das rúas de Pontevedra, no que sería o último sistema de trolebuses en funcionamento en España e o último do mundo en utilizar para a explotación són troles de construcción británica.

trole_lourizan

trole_interior

trole_cocheiras

Troles e tranvías da Coruña

Documental grabado na década dos 60 e 70 do século pasado por un grupo de ingleses patrocinado por The London Trolleybus Preservation Society e titulado The Q1`s in Spain, Q1 é o modelo de autobús, o BUT-AEC-Leyland-Q1 fabricado e carrozado por The Britsh Leyland para operar en Londres, e que foron comprados de segunda man en varias ciudades españolas, entre elas a Compañía de Tranvías de Coruña.

Subido a Youtube por pelouro100 e atopado n’as uvas da solaina