107343350218072616

Acabo de ler que Dr. Zippie comprou un proxector de diapositivas no Ebay e cos carros vi�an unhas 300 diapositivas do album familiar dunha parella que foron sacadas entre o ano 1959 e o 1981.
�Qu� pasar� coas vosas?
Eu son feliz, e agora mesmo m�is, as mi�as lembranzas van ser…
Os homes son extra�os.
�C�mo ser�n as fotos de onte vistas cuns ollos do 2087?
�Haber� algu�n que poda levalas para fora da Terra?
�Poder�n evocar as sensaci�ns?
Seguro que o intentan…
…Pobre Xenti�

107325986506836155

Hai moito tempo a nai e un home que dir�a Bertold Brecht dos imprescindibles estaban neste momento pasando un momento novo… onte os da NASA chegaron a Marte, o ano 2004 ser� novidoso, e o ano 2037 �c�mo ser�

107315212507727512

Porqu�?
Porqu� te�o que ler que morre tanta xente no ano 2004 e n�s non melloramos as estradas?
Tanto progreso �para qu�?
Quero un carro que se amarre � estrada coma unha lapa.
Sentir a forza � unha ansia dos homes.

03.01.2004

Non sei que ha de pasar, pero aí ven.
Ela fálalle e ela escoita.
Tamén ten medo.
Quérote.