107585281648534824

O que presentou o panfleto

Men in Black strike back

El matrimonio no es una invención humana o un pacto privado, al arbitrio de las partes, sino un “gran misterio”, un proyecto maravilloso de Dios, que comunica su amor eterno al hombre, creado varón y mujer a su imagen y semejanza.

Isto dis que é a síntese do que dixeron os Men in Black no seu Panfleto Familiar

Seica os avogados e xuices non deberían involucrarse en procesos de divorcio porque sería unha “cooperación material con el mal” e que a violencia doméstica é o “fruto amargo” da revolución sexual, rexeitando as parellas non casadas e ós gays, e ollo ó piollo, o de foder con condón, esquecei-o.

Os fiscais deberían entón actuar contra os Men in Black por apoloxía da intolerancia… por seren responsables da educación relixiosa e de formación de moitos, cousa que fan manexando parte dos tributos que pagamos á Facenda Pública.
Deberían de preocupárense de limpar a súa casa de pederastas que eses sí que son unha enfermidade da sociedade, que para o demáis xa están o poder executivo, o lexislativo e o xudicial.
Non sei se pensar se estes é certo que viñeron de Marte ou ben moita hipocrisía queda por limpar neste planeta.

107576894070118445

Conta que “Moi variados autores árabes coma Ibn al-Qutiya, Ibn al-Atir, Al-Maqqari chamaron Galicia a todo o noroeste peninsular, abranguendo “en Galicia as cidades de León e Astorga, a mesma terra de Asturias e ata a serra de Covadonga”

Tamén di que é “sabido que no século IX no reino asturiano se chamou Spania á España musulmana” e tamén que “en Córdoba chamaban Galicia ó soar do reino astur”

Quizais ó Sánchez Albornoz dáballe medo dicir ou non quería decatarse de que o berce das actuais nacións plenamente soberanas peninsulares estaba en Galicia… a audiencia non estaba preparada, agora tampouco o estaría.

Visto en Estudios sobre Galicia en la temprana Edad Media, (1981), Fundación Barrié de La Maza.

107567815094492293

Santiago xa non � o que era, vellas caras que nos atoparon lembraron o noso pasado fronte a este presente, e n�s, correndo por un futuro que festexaba con risotadas, patadas, berros, ca�das e estimulante neurol�xico aquel vivir.

Faltou sexo e polic�a, pero non os botamos en falta. Antes de que comezara a festa dixo:
�Se me pasar algo, lev�deme � Rosaleda, este � o cart�n de Adeslas.�

O que non sab�a era que agora � isto e coma sempre o atenderan al� a el e m�is � resto….
Despois chorou un pouqui�o con aquilo da emoci�n e Falabarato aproveitou para romperlle os lentes e as� ata voltar a rastras.

E hoxe, rimos coma sempre rimos dos rid�culos alleos � tentar reconstru�r a noite… �Qu� che far� no 2015?

107551204768326378

Foi emocionante. Estou moi canso. Foi un d�a de moito traballo.
El xa dixera pola ma��n que pola tarde non hab�a de ir, xa sent�a o que �a ocorrer, todo �a parar e sent�n que quer�a estar cando sucedese. D�xome que o chamase por se precisaba axuda; foi cando me dixo que morrera.
Pasan moitas cousas pola mente e s�nteste mal pola tristura dos bos e xenerosos, da xente que o da todo. � a vida, hoxe tes, ma��n non tes. As lembranzas dos bos momentos son todo o que te�o, eses momentos non mos quita ningu�n.

Ma��n ha ser un d�a estrano, haber� suor, haber� b�goas e haber� moita festa. O Chiquilicuatre vai casar e � final facemos festa gay, xa que antes pensaramos en que tam�n vi�eran nenas. A saber o que nos vai pasar… o �nico que non me gustar�a que me pasar � perder a consciencia…
�Quen puidera voltar � Superfuzz!

Agora vou ir at� Portugal e Espanha, ontem fiquei com uma leitura muito interessante… que me serve para lembrar unha historia do Partido Democr�tico Federal e da s�a proposta de bandeira. Suponse que cada estrela ser�a un Estado da Rep�blica Federal Ib�rica? Disto �ltimo acho que algum tuga n�o gosta.
Sempre me dixeron que era moi raro iso de que me gustase isto das bandeiras.

107533776742965748

Onte sa�u o Xefe na tele e dixo que a Empresa tam�n a formaban todos eses traballadores con contrato temporal e salarios baixos, que sen eles Empresa nunca ser�a nin ter�a chegado a ser tan grande coma � hoxe.
Ent�n ela decidiu que era o d�a en que �a comentar o asunto da s�a baixa por maternidade e que lle �a falar da reducci�n de xornada que quer�a coller despois dos primeiros catro meses;
Pero non fixo falta, Xefe xa lle ti�a lido a s�a mente e envioulle a Emisario a comunicarlle que a reducci�n de xornada era imposible e que ningunha das s�as compa�eiras se beneficiara dese privilexio.
Emisario tam�n lle dixo que est�n moi satisfeitos co seu traballo e que po�er�n a algu�n m�is no seu departamento para aliviarlle a labor.
Isto �ltimo quizais sexa para que leve o neno � oficina e o cr�e nese foxo…

O meu m�bil non � un deses que anuncia o mam�n ese do �multimedia de �ltima generaci�n� a�nda que �ndolle a seguir a pista a un con Bluetooth, pero d�xome que estaba a chamar Kartoffeln mit Salat e contoume que os que xestionan os seus cartos inventaran unha cousa que se chamaba Mutterschutz e que lles permit�a elixir por unha excedencia cunha axuda para a crianza ou por traballar ata trinta horas � semana…

Claro, co que tardan en chegar aqu� as cousas.

A seguir…

107525149020647070


Manda carallo!
Quedo abraiado � ler:
Os pais dun suicida terrorista palestino de 17 anos critican o pobre plan que levou � seu fillo � morte.
Pois ben, seica Iyad al Masri morreu cando a bomba que levaba aderida � seu corpo explodiu antes de tempo e os seus pais est�n a reclamar unha investigaci�n das circunstancias da morte.
Un irm�n do finado xa se suicidara con anterioridade convert�ndose en m�rtir e o seu pai di que lle mandaron facer o ataque cando Nablus estaba cercada, e que el nunca abandonara a cidade durante un cerco, as� que c�lpaos de que non tiveran en conta as �posibilidades de �xito�
P�dese ver en ingl�s aqu�.

Por certo � Carod-Rovira parece como que o colleron coas mans na masa e est� a botar bal�ns fora. �Xa ver�s como a a culpa a vai ter o de Toques!