107697936837099647

Moito traballo, moita troula, moitos estimulantes e moito estudio e lectura na computadora dan co cansancio f�sico. Ti�a pensado xustificarme a min mesmo para non escribir nada esta noite pero, que caralla!

Atopo isto no P�blico.
O primeiro-ministro portugu�s, Dur�o Barroso, e l�der do PSD foi dicirlle aos amigos do Opus que “O PSD e Portugal estar�o ao lado de Mariano Rajoy e do pr�ximo Governo de Espanha” e eu pregunto, �non soa isto a actitude dictatorial?, �qu�n � o primeiro-ministro dun pa�s para apoiar a un candidato dun partido nunhas elecci�ns dun pa�s estranxeiro no nome de todo el?
A min isto par�ceme unha actitude dictatorial coma a do seu colega espa�ol e tam�n xefe de goberno que esquece o tema da separaci�n de poderes e pasan por riba de todos sen inmutarse…

Despois dixo outra p�rola “Para n�s, democratas do centro reformista, inspirados nos valores humanistas, a sociedade vem antes do Estado, a pessoa humana, cada cidad�o, � a prioridade de toda a pol�tica.”
Ata onde a mi�a raz�n me da, non descubro esa inspiraci�n por ningures, o que s� que entendo � que gobernan para s� e os seus…

Chama a mi�a atenci�n ver que sabe Cabrafanada disto, pois non era a primeria noticia que me chegaba, quizais haber�a que indagar nos que traballan aqu� ao lado e aproveitar para preguntarlle porque non o fan en galego tal como se fai en Catalu�

107669204154224025

Ent�rome lendo La Voz que os que xestionan os nosos cartos acaban de decidir que os carros que se dean de baixa en Tr�fico precisan previamente dun certificado de destrucci�n que ser� expedido por uns centros autorizados pola Administraci�n. Con todo isto, o que pretenden � eliminar da r�a eses carros que a xente deixa abandonados, as� como os cemiterios de carros, cousa que me parece moi ben, pero tam�n obriga � persoa que queira desfacer o seu carro a desprazalo a un desguace autorizado, e �qu� pasa se o carro est� avariado? Suceder� que o seu propietario ter� que pagar a un guindastre para que o desprace ata as instalaci�ns do desguace, algo que non � precisamente barato, as�, como recolle La Voz, un residente en Ver�n ter� que levar o seu carro ata Vigo ou Vilalba, que onde se atopan os centros actualmente autorizados m�is pr�ximos (a m�is de 200 km. de distancia). Despois disto, o desguazador conv�rtese no propietario do carro para poder utilizar as pezas para reventa, cousa que xa vi�an facendo comprando carros vellos con posibilidades de restauraci�n e despois vendendo os carros completos ou por pezas a prezos abusivos.

�Qu�n non co�ece a algu�n que conserve un Seat 127, ou un Escaravello, ou un Dous Cabalos ou incluso un R4 abandonado na s�a casa?

Moita xente conserva eses carros polo seu valor sentimental ou simplemente porque non lle daban un peso por el e prefire poder velos m�is ou menos abandonados na s�a finca antes que entregarllos a un desguace para que se lucre con eles. Pois o certo � que alg�ns destes conservadores rurais, despois de moito tempo, adican parte do seu tempo libre en restaurar o que posiblemente fose o seu primeiro carro para sa�r a pasear con el os fins de semana ou mesmo para uso coti�n. As� que, os que a�nda conservedes alg�n cl�sico popular dado de baixa ou a�nda en circulaci�n, pens�deo ben antes de mandalo ao desguace pois seguramente poder�a dar moitas satisfacci�ns a m�is de un e � a �nica forma de que xeraci�ns futuras co�ezan unha parte do pasado. Para exemplo, o deste Escaravello que estivo abandonado nos EUA durante seis anos, e xa vedes como estaba e como quedou despois da restauraci�n.

Os gobernantes pretenden que quen queira conservar o que � seu, siga pagando impostos. O importante ao final � recadar carti�os.

107654897124840145

denena

Ela ch�mase Teresa Heinz Kerry, e � a muller do candidato a candidato � presidencia dos EUA polo Partido Dem�crata e a s�a historia pareceune curiosa desde o comezo.

Casada cun dos candidatos do Partido Dem�crata �s Elecci�ns Presidenciais, era vi�va multi-millonaria por mor do que lle deixara en herdanza John Heinz III (si, � o da maonesa) despois de vintecinco anos casados, co que marchou aos EUA para casar depois de co�ecelo mentres ela estudiaba na Escola de Traducci�n e Interpretaci�n de Geneve (fala cinco l�nguas e traballou de int�rprete na ONU). Al� chegara para completar estudios desde a Universidade de Witwatersrand, en Johannesburg onde se licenciou logo de educarse con monxas brit�nicas en Mo�ambique, onde naceu hai sesenta e cinco anos no que ela co�eceu como Louren�o Marques e que agora se chama Maputo.
O seu pai era un m�dico de Coimbra que fora para a �frica e inscribiuna no Registo Civil como Maria Teresa Thierstein Sim�es-Ferreira.

Un nome un pouco estra�o para unha Primeira-dama americana, que s� asumiu o apelido do seu actual marido antes da campa�a electoral e que ten feito correr moita tinta nos �ltimos meses por dicir o que pensa e non seguir o gui�n dos asesores do seu home.
Nunha entrevista para a televisi�n, Teresa Heinz Kerry, declarou que o feito de ter vivido durante a dictadura en Portugal fai que a liberdade de expresi�n sexa algo que ningu�n lle poder� nunca negar, e que calquera que te�a vivido nunha dictadura comprende que a peor cousa que poder�an facer ser�a sacarlle a algu�n a s�a liberdade de expressi�n.
O seu home consid�raa un trunfo e alg�ns do seu Partido consideran que o mellor ser�a “amordazala”. Sexa como for, parece que o cambio ser�a para mellor. E iso que disque non se considera cobizosa e que cando casou s� pensaba en criar aos fillos.
A�nda que ten ascendencia portuguesa e como s� pode ter d�as nacionalidades, escolleu a mozambicana e a americana e quizais est� interesada nisto pero as malas l�nguas din que lle interesa m�is istoutro.

10764611157110622

Ata o de agora houbo sempre galegos por todo o mundo, pero duns anos a esta parte tam�n as empresas galegas empezan a sa�r ao exterior; moitos co�ecen a esas empresas galegas con dimensi�n internacional e a�nda as� poucos saben de Telev�s, que a�nda que non sae moito nos xornais public�tase cos seus productos, esas antenas parab�licas de cor laranxa que se ven por moitos tellados.
Esta empresa, que desde Santiago leva os seus productos a medio mundo, publica periodicamente na s�a web un bolet�n informativo coas s�as novedades no eido das telecomunicaci�ns e no deste mes sorprendeume ler o seguinte titular,
Telev�s con las tropas espa�olas en Irak
A informaci�n que dan � s� t�cnica e polo tipo de instalaci�n utillizada semella que est� orientada ao Eutelsat, as� que non poden ver, entre eses quince canais, o Supermartes, cousa que se pod�a facer hai uns meses, �ser� que o eliminaron da grella porque non o v�a ningu�n? A�nda que ao mellor t��ena orientada ao Hispasat (ter�a que calcular se � posible)…
As�, a tecnolox�a galega poder�a chegar a server de ponte entre as tropas espa�olas e o Superpi�eiro.
Pois mira ti qu� ben.

107637429378834610

Hai complicaci�ns no mundo de mirar a televisi�n pola cara.

Ao producto da fusi�n (por alg�ns tam�n chamada absorci�n) das antigas plataformas dixitais de televisi�n v�a sat�lite con sede en Espa�a, nomeadamente V�a Digital (VD) e Canal Sat�lite Digital (CSD), cham�uselle Digital+ (D+). Ata aquela, as emisi�ns de CSD, encriptadas co sistema Seca, eran pirateadas por unha morea de xente desexosa de poder ver o partido do Depor sen pagar un peso. Ent�n foi cando Mr. Polanco decidiu mudar os cart�ns de todos os seus clientes � vez que pasar � encriptaci�n Seca2.

Pola s�a banda, VD as� como TVCabo comezaron a comprobar que o seu sistema de codificaci�n, chamado Nagra, era desprotexido pouco tempo despois. Ent�n foi cando os dous xigantes, xa cheos de loitar, uniron o seu capital.
Nestes d�as, a plataforma herdeira D+ segue a emitir o seu sinal por dous sat�lites, polo Astra, usado anteriormente por CSD, e polo Hispasat, usado por VD e sucede que o D+ (ex-CSD) contin�a usando Seca2 e o seu sinal pode ser contrarrestado s� dunha forma moi laboriosa, mentres que o D+ (ex-VD) v��ase podendo decodificar sen necesidade de tanta dedicaci�n. Agora isto est� a mudar, o xigante est� a triplicar esforzos para dese�ar rutinas m�is complexas e facer esa informaci�n practicamente desencriptable se non � a trav�s da suscripci�n oficial.

Isto fai que moita xente procure outros xeitos que precisen de menos tempo e estudio, algo que ten moitas vantaxes, pois por medio do pirateo e debido � s�a adicci�n ao f�tbol acabar�n aprendendo roman�s e ata astronom�a, descubrindo unha paix�n oculta no de orientar a antena parab�lica cara o ceu na procura dese sat�lite tan lonxano que fluct�a sobre n�s a m�is de 35.000 km de altura, que se chama Sirius e que ten unha canal de deportes que fala unha lingua que non � tan diferente da nosa e bota o partido do domingo do Plus. Hai xente que por unha bola v�lvese tola, �ou non? Te�o curiosidade pois din que en Albacete p�dese ver cunha antena de 1,20 m. de di�metro

Mentres todos eses sat�lites voaban por riba nosa, a voda converteuse nun espect�culo de risa, luz e de color, e non o imos esquecer. Desexo moita sorte aos que casaron.

107612199289316538

Marroqu�s protestando contra os espa�ois

Para quen goste de experimentar e non sab�a onde atopar unha lista daquelas sustancias m�is t�xicas que existen na natureza, eis o temos gracias ao Ministerio de Sanidade espa�ol que ven de publicar un listado das que alg�n ben pagado considerar�a m�is t�xicas para prohibir a s�a venta.

Lendo vexo sustancias que fan bastante menos dano en cantidades reducidas que o alcohol, �ser� o pr�ximo paso prohibir o alcohol?, e entre elas chama a mi�a atenci�n o “Perejil salvaje“, pouco despois procuro no Google e leo isto. �Ser� que era este o verdadeiro motivo da ocupaci�n da Illa Perejil?

107603044093477390

Qué envexa!

Se o soubesen antes seguro que non casaban o 7 de febreiro, que casarían, a pesares de semellarlle tan cursi, o 14 de febreiro. É o prezo a pagar por ser “tan moderno”.
Xa tiña un plan para hoxe venres.

Xa ten 180.000 kms. e aínda ten unha relación economía/prestacións óptima, aínda así non é un BMW pero habíamos de ir no noso carro pagando a peaxe da A3 para chegar cedo ao Porto e poder ir ata a Foz (baixando pola Fundação Gulbenkian desde a rutonda de Boavista) e ir ata o Cafeína e no caso de non ter lugar previa reserva, ir ao Oriental.
Xa co papo cheo de modernidades, outra vez de carro, pois ás dez da noite temos unha cita en Gaia no Hard Club, que está xunto ao río nun lugar hai tempo de difícil estacionamento, e alí…

”Happy songs for Happy People”, unha boa frase e todo un espectáculo aí ao lado. Os artistas están un pouco lonxe de Glasgow e eu non fago idea de se aínda hai bilhetes.

Puto San Valentín e os prexuízos.