107376994729523872

Jorge Nuno S�, o presidente da JSD, a Juventude Social Dem�crata portuguesa � un deses que moitos galegos mirar�an por riba do ombro, e nunha entrevista no P�blico, dic�a as�:

Sim. A JSD tem defendido tamb�m essa mat�ria e at� a liberaliza��o do consumo de cannabis. Mesmo respons�veis do Governo e de institutos ligados ao Governo vieram j� dizer que era poss�vel admitir o uso de cannabis para a prescri��o m�dica. H� mesmo algumas doen�as em que a prescri��o de cannabis tem dado resultados muito bons. Haver� aqui algum entendimento [entre PSD e Governo] para que possa avan�ar a prescri��o m�dica.

Iguali�o que en Galicia, supo�o que para a semana os voceiros dos partidos de "esquerdas" dir�n algo as�. Si, si, Imos de c�; polo menos, m�is al� de Tui falan de avanzar, a�nda que con isto das elecci�ns, qu�n sabe?
�O qu� � ser progresista?
�Cabr�ns! Non tedes coll�ns.
D�me que hai moitos intereses detr�s de t�dalas pol�ticas antidrogas, sen�n �porqu� carallo non se van legalizar? �porqu� renuncian os gobernantes �s impostos que repercutir�an no ben com�n? Ser� que os cartos que pagamos cos nosos impostos [hai que lembrar que os cartos son nosos] �s empresas que levan a cabo as pol�ticas antidroga son utilizados para impedir que outras pol�ticas saian � luz.

Os humanos son raros.

Aquel home era un delincuente. S� un tolo pod�a ter esa idea na mente.
Pero el dic�alle �s seus pais que ti�a un bar light.
Hab�a xente nova que entraba a correr para levar unha bolsi�a,
os vellos l�an o xornal riba da madeira queimada mentres consum�an o d�a.
As bicis a mont�ns na porta e dentro moita calma, todo de vagar.
Non pod�a voltar � s�a terra con todo aquilo na cabeza.
Eu creo que deber�a ter nacido en calquera outro s�culo.
As� que non voltar�, al� saben que � legal.

107361047779852136

Isto � a historia dun viaxe de �cido ou como lle din eles, dun acid trip, vamos, dun tripi. Foi un test m�is dun estudio relizado polo goberno USA a finais dos 1950.
� retratista foille administrado LSD 25 e o seu traballo foi facer diferentes retratos dun doutor durante oito horas mentres outro doutor tomaba notas sobre o comportamento.
O retrato que m�is me gustou foi o que fixo d�as horas e corenta e cinco minutos despois da sua primeira dose. Este s� que estaba na p�la…
…e d�uselle por pintar con t�mperas.
E � que sempre houbo unha relaci�n bastante �ntima entre as drogas e a arte en t�dalas s�as expresi�ns.
Para demostralo a� est�n Los Planetas, que son protagonistas dun especial da revista Ca�amo sobre a relaci�nn entre as m�sicas e as drogas e dos que sempre se dixo que a s�a mellor m�sica foi a da �poca m�is “descontrolada”.

107357690263971432

Eis que acabo de dar cunha cousa que xa ti�a visto mais non sab�a de onde sa�ra. Tr�tase dunha web cunha aplicaci�n para usar o teu texto escrito como unha fonte m�is do sistema tal como Times New Roman, Arial ou Helvetica. S� tes que baixar unha plantilla, escribir en cada casilla unha letra, despois escaneala, enviarlla a esta xente de Fontifier en formato GIF e eles enviaranche un novo tipo de fonte coa t�a letra.
�Canto tardar�n os m�is cool en usala para as s�as webs? Stay tuned.

107357589000712131


Non podo deixar de por isto aqu�, �Sorr�a, por favor!

107343350218072616

Acabo de ler que Dr. Zippie comprou un proxector de diapositivas no Ebay e cos carros vi�an unhas 300 diapositivas do album familiar dunha parella que foron sacadas entre o ano 1959 e o 1981.
�Qu� pasar� coas vosas?
Eu son feliz, e agora mesmo m�is, as mi�as lembranzas van ser…
Os homes son extra�os.
�C�mo ser�n as fotos de onte vistas cuns ollos do 2087?
�Haber� algu�n que poda levalas para fora da Terra?
�Poder�n evocar as sensaci�ns?
Seguro que o intentan…
…Pobre Xenti�

107325986506836155

Hai moito tempo a nai e un home que dir�a Bertold Brecht dos imprescindibles estaban neste momento pasando un momento novo… onte os da NASA chegaron a Marte, o ano 2004 ser� novidoso, e o ano 2037 �c�mo ser�

107315212507727512

Porqu�?
Porqu� te�o que ler que morre tanta xente no ano 2004 e n�s non melloramos as estradas?
Tanto progreso �para qu�?
Quero un carro que se amarre � estrada coma unha lapa.
Sentir a forza � unha ansia dos homes.