107361047779852136

Isto � a historia dun viaxe de �cido ou como lle din eles, dun acid trip, vamos, dun tripi. Foi un test m�is dun estudio relizado polo goberno USA a finais dos 1950.
� retratista foille administrado LSD 25 e o seu traballo foi facer diferentes retratos dun doutor durante oito horas mentres outro doutor tomaba notas sobre o comportamento.
O retrato que m�is me gustou foi o que fixo d�as horas e corenta e cinco minutos despois da sua primeira dose. Este s� que estaba na p�la…
…e d�uselle por pintar con t�mperas.
E � que sempre houbo unha relaci�n bastante �ntima entre as drogas e a arte en t�dalas s�as expresi�ns.
Para demostralo a� est�n Los Planetas, que son protagonistas dun especial da revista Ca�amo sobre a relaci�nn entre as m�sicas e as drogas e dos que sempre se dixo que a s�a mellor m�sica foi a da �poca m�is “descontrolada”.

107357690263971432

Eis que acabo de dar cunha cousa que xa ti�a visto mais non sab�a de onde sa�ra. Tr�tase dunha web cunha aplicaci�n para usar o teu texto escrito como unha fonte m�is do sistema tal como Times New Roman, Arial ou Helvetica. S� tes que baixar unha plantilla, escribir en cada casilla unha letra, despois escaneala, enviarlla a esta xente de Fontifier en formato GIF e eles enviaranche un novo tipo de fonte coa t�a letra.
�Canto tardar�n os m�is cool en usala para as s�as webs? Stay tuned.

107357589000712131


Non podo deixar de por isto aqu�, �Sorr�a, por favor!

107343350218072616

Acabo de ler que Dr. Zippie comprou un proxector de diapositivas no Ebay e cos carros vi�an unhas 300 diapositivas do album familiar dunha parella que foron sacadas entre o ano 1959 e o 1981.
�Qu� pasar� coas vosas?
Eu son feliz, e agora mesmo m�is, as mi�as lembranzas van ser…
Os homes son extra�os.
�C�mo ser�n as fotos de onte vistas cuns ollos do 2087?
�Haber� algu�n que poda levalas para fora da Terra?
�Poder�n evocar as sensaci�ns?
Seguro que o intentan…
…Pobre Xenti�

107325986506836155

Hai moito tempo a nai e un home que dir�a Bertold Brecht dos imprescindibles estaban neste momento pasando un momento novo… onte os da NASA chegaron a Marte, o ano 2004 ser� novidoso, e o ano 2037 �c�mo ser�

107315212507727512

Porqu�?
Porqu� te�o que ler que morre tanta xente no ano 2004 e n�s non melloramos as estradas?
Tanto progreso �para qu�?
Quero un carro que se amarre � estrada coma unha lapa.
Sentir a forza � unha ansia dos homes.

03.01.2004

Non sei que ha de pasar, pero aí ven.
Ela fálalle e ela escoita.
Tamén ten medo.
Quérote.