107357690263971432

Eis que acabo de dar cunha cousa que xa ti�a visto mais non sab�a de onde sa�ra. Tr�tase dunha web cunha aplicaci�n para usar o teu texto escrito como unha fonte m�is do sistema tal como Times New Roman, Arial ou Helvetica. S� tes que baixar unha plantilla, escribir en cada casilla unha letra, despois escaneala, enviarlla a esta xente de Fontifier en formato GIF e eles enviaranche un novo tipo de fonte coa t�a letra.
�Canto tardar�n os m�is cool en usala para as s�as webs? Stay tuned.

107357589000712131


Non podo deixar de por isto aqu�, �Sorr�a, por favor!

107343350218072616

Acabo de ler que Dr. Zippie comprou un proxector de diapositivas no Ebay e cos carros vi�an unhas 300 diapositivas do album familiar dunha parella que foron sacadas entre o ano 1959 e o 1981.
�Qu� pasar� coas vosas?
Eu son feliz, e agora mesmo m�is, as mi�as lembranzas van ser…
Os homes son extra�os.
�C�mo ser�n as fotos de onte vistas cuns ollos do 2087?
�Haber� algu�n que poda levalas para fora da Terra?
�Poder�n evocar as sensaci�ns?
Seguro que o intentan…
…Pobre Xenti�

107325986506836155

Hai moito tempo a nai e un home que dir�a Bertold Brecht dos imprescindibles estaban neste momento pasando un momento novo… onte os da NASA chegaron a Marte, o ano 2004 ser� novidoso, e o ano 2037 �c�mo ser�

107315212507727512

Porqu�?
Porqu� te�o que ler que morre tanta xente no ano 2004 e n�s non melloramos as estradas?
Tanto progreso �para qu�?
Quero un carro que se amarre � estrada coma unha lapa.
Sentir a forza � unha ansia dos homes.

03.01.2004

Non sei que ha de pasar, pero aí ven.
Ela fálalle e ela escoita.
Tamén ten medo.
Quérote.