107438757665062932

Evoco unha representaci�n dun novo cap�tulo de “Sociedade das Aparencias”
�qu� temos? �qu�n somos? �c�mo aparentamos?
Non sei porque non me levantei e dixen que era unha porquer�a; xa lle ti�a preguntado moitas veces �s do meu car�n que porque aguantaban aquela p�sima actuaci�n, e sempre ti�an a mesma resposta, �� que se retiran logo, son as �ltimas funci�ns� Alg�n outro espectador �rguese e di algo, e a�nda que non podo sequera o�lo, dec�tome de que os espectadores que o rodean, fano calar .
Estou tan canso que fago un esforzo e marcho sen dicir nadi�a.
Ma��n volverei e…

107430525053187967


Di que algu�n en nome dun tal “Bush” quer liberdarnos e darnos algo chamado “Democracia”

Parece ser que Bush ten plans para invadir Marte despois de prometer a l�a. Dame o corpo que este home pretende que este milenio que comezou hai nada sexa o milenio da colonizaci�n do sistema solar. E �qu� pasar� cos nativos destes planetas? �ser�n fundamentalistas? Non sei se co�eceremos as respostas pois parece que a invasi�n marciana ser�a para o 2030…
Qu� v�rtigo!

Ademais non sei se pagar� a pena,

Oxal� haxa a� f�ra seres extraterrestre m�is intelixentes que os humanos.

107421629015824378

Ve�o de estar cunha xente que hai tempo que non v�a.
A coincidencia, todos nacimos o mesmo ano.
Foi unha boa sensaci�n lembrar as vidas que vivimos e o moito que compartimos.
Alg�n caeu polo cami�o, os m�is est�n recuperados para a vida e outros caer�n.
Xa estou no futuro e creo que a salvaci�n � posible.
�Non nos mintades!
Ch�irame moito a podre pero te�o esperanza.

107412374496837236


Ei-la bandeira de Andorra por pouco que lle guste �s de Salvat Editores.
Ainda estou con d�bidas, non fago idea de que futuro chegar�:

a. Os de El Pa�s denuncian a Salvat e voltan a publicar o primeiro tomo.
b. El Pa�s aconsella � goberno do Principat d�Andorra a trocar a s�a bandeira pola de Angola.
c. Os angolanos reclaman a soberan�a de Andorra perante a ONU.
d. Pasan de todo porque �s�lo se dio cuenta un gallego que envi� un mail a defensora@elpais.es�.

Se non sabes de que carallo falo�

E un saludo para toda esa xenti�a que leva � cultura � v�ter.

107403209189789365

Vai moito sofoco, o sol � duro e no peirao os homes m�vense sen ir a ningures mentres as mulleres agardan a que atraque o barco cheo forasteiros con cartos.

Digo para min que o porto � calquera porto galego e p��ome a escoitalos falar.
Os galegos falan papiamento entre eles, a maior�a deles viron das aldeas � cidade a procurar traballo. �s forasteiros f�lanlle en ingl�s ag�s �s castel�ns que viven aqu� ou �s que ve�en de fora, a eses f�lanlles no idioma oficial, en holand�s. Os galegos apr�ndeno na escola porque � o que falan no Reino, o ingl�s disque tam�n llo aprenden porque � moi importante sabelo neste mundo globalizado � polos USA?
O que m�is me sorprende � que tam�n falan espa�ol, pois case t�dolos seus vici�os o te�en por idioma materno e precisan de sabelo para relacionarse con eles.
Contan que para traballar na hosteler�a deber�as falar frances ou alem�n.
Ti�as que oilos, falaban cunha precisi�n e fluidez pasmosa.

Pero non � Galicia, que � Cura�ao; nas Antillas Holandesas o papiamento, que � o idioma de uso com�n entre os nativos, � unha lingua crioula misturada co espa�ol, ingl�s, holand�s e portugu�s e hai alg�ns que din ata co galego e leva desenrol�ndose de tal forma durante tempo que din que nun futuro poder�a confluir co espa�ol por mor do prestixio social desta derradeira lingua.
�Porca diglosia!

O que aprend�n en papiamento:
Bon nochi, mi ta cansa

E pola ma��n, a ler a prensa local.

107395325316727422

A familia Ingalls cabalga de nuevo

Kevin Phillips � un escritor que ven de publicar un libro no que conta como a familia Bush ven utillizando desde 1920 ata estes d�as os recursos p�blicos para lucr�rense do petr�leo mangoneando no Oriente Medio.
Na Sic Gold ainda est�n a po�er Uma casa na pradaria e eu pregunto �ser� que � este o prototipo de familia que apoia a Bush?

107386256681464775

A Enciclopedia de El Pa�s conf�ndenos

M�is ben, est� errada.

Vir coa prensa para a casa os domingos conv�rsese nunca tarefa dura.
Xa non podes ir mercala antes de ir dar unha volta pois o peso p�dete herniar.
Acostumo mercar La Voz de Galicia e El Pa�s e hoxe vi�an coa maravillosa Enciclopedia e co Atlas de carreteras Espa�a y Portugal.
Hai un anaqui�o, despois de precisar medio d�a para ler t�dalas letras estaba a ollar a Enciclopedia que vi�a con El Pa�s de hoxe. Anuncian que vai vir co xornal durante non sei cantas semanas � prezo de non sei cantos euros. e conforme �a lendo �a analisando se pagaba a pena e a mi�a sorpresa � grande cando chego a Andorra na p�xina 667.
Te�o que precisar que sempre me gustou ler enciclopedias, creo que por iso son diferente, nunca co�ec�n a ningu�n que levara un tomo da enclopedia para o WC como � o meu caso. Eh! Eh! Que non o fago t�dolos d�as!
S�, se tedes a enciclopedia podedes comprobalo, a nova bandeira de Andorra � igual � de Angola.
Nese momento de nerviosismo, xa sent�a o meu coraz�n latexar a 200, pero ti�a que comprobalo�
�menos mal, mirei o lombo do libro e Bingo!, �a de A a Aouita, as mi�as mans suaban, pasaban as p�xinas, polos meus ollos pasaban centos de palabras, xa est�,�
E al� estaba, a bandeira da Rep�blica Popular de Angola segu�a a ser a que eu co�ec�a como tal desde hai moito.
Non sei se seguirei mercando s� por saber a quen lle po�en a bandeira de Andorra
Agora vou ver se hai algunha estrada que vaia desde Santiago a London.